Stichting Museum Nieuwenkamp

Doelstelling

Stichting Museum Nieuwenkamp heeft ten doel:


- Het bevorderen van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder het dienen van de Heemschutgedachte in Edam en omgeving en het opwekken van belangstelling voor en verspreiden van kennis omtrent Zuid- en Oost-Azië, meer in het bijzonder van voormalig Nederlands Indië.

- Het bevorderen van het behoud, de uitbreiding, de bestudering en het ten algemene nutte dienstbaar maken van de verzamelingen van voorwerpen op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied en de verzameling van schilderwerken, tekeningen en etsen door de stichter bijeengebracht en door hem vervaardigd.

In de statuten is uitdrukkelijk bepaald, dat de verzamelingen en bezittingen van de stichting voor publiek toegankelijk moeten zijn.