Stichting Museum Nieuwenkamp

Reizen en zwerven

Zwervend verwerf ik


Het leven van Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp kenmerkt zich door reizen en zwerven. Hij vond inspiratie in vreemde volkeren en tropische natuur, maar ook Nederland verkende hij goed. Het zwerven zat hem in het bloed en zijn lijfspreuk "Vagando Acquiro" (Zwervend Verwerf Ik) paste hij dan ook letterlijk toe. Maanden en zelfs jaren trok hij erop uit, om beladen met reisindrukken en tekeningen weer bij zijn gezin terug te keren (het zal niemand verbazen dat hij zich met de opvoeding van zijn kinderen dan ook nauwelijks bemoeide).
Het zijn met name zijn reizen naar Java en Bali, onderdeel van het voormalige Nederlands koloniaal Indië, die hem ten diepste hebben beroerd en gevormd.