Stichting Museum Nieuwenkamp

2e Indische reis (Java, Bali en Lombok)


De tekeningen,die Nieuwenkamp op zijn eerste reis in 1898 naar Nederland zond, werden gepubliceerd in de tijdschriften waarvoor hij werkte. Dat viel op bij G.P. Rouffaer, een etnograaf van het eerste uur. Rouffaer, directeur van het etnografisch museum in Haarlem (voorloper van het Koninklijk Instituut voor de Tropen), vroeg Nieuwenkamp om voor zijn museum aankopen te doen zoals lokaal fraai vervaardigde voorwerpen en inlandse kunst. Hiermee kon Nieuwenkamp een deel van zijn tweede reis financieren. Rouffaer, die ook in Indië had gereisd, raadde Nieuwenkamp aan vooral Bali te bezoeken.
Medio december 1903 vertrok Nieuwenkamp. Eerst verbleef hij kort in Egypte, vervolgens reisde hij door naar Singapore, Batavia, Bali en Lombok. Begin juni 1904 keerde hij terug naar Nederland.

Nieuwenkamp onder indruk van Bali

Bali had een diepe indruk op Nieuwenkamp gemaakt. Hij had vooral in het noordelijk deel van het eiland rondgezworven en was met de resident mee naar Lombok gegaan (daar liep hij malaria op, hetgeen waarschijnlijk zijn reis heeft bekort). Hij nam veel tekeningen en kunstvoorwerpen mee naar Holland, waar hij inzag dat deze om nadere uitleg vroegen: hij wijdde er een boek aan. Nieuwenkamp had ook voor eigen rekening veel objecten aangekocht. Het was het begin van zijn eigen Indische verzameling, die later de grootste Nederlandse particuliere etnografische verzameling zou blijken te zijn.