Stichting Museum Nieuwenkamp

3e Indische reis (Java en Bali)

Reeds in mei 1906 ging Nieuwenkamp opnieuw naar de Oost, met ruime financiële steun van de regering, het koningshuis, het Rijks Ethnografisch Museum in Leiden, diverse andere instituten en particulieren. Hij wilde naar Bali om zijn boek ‘Bali en Lombok' te voltooien.
Na een aanvankelijk verbod op het reizen naar Bali (omdat er een militaire expeditie naar Bali op stapel stond die Bali bijna geheel onder Nederlands bestuur zou brengen), kreeg Nieuwenkamp van gouverneur-generaal Van Heutsz verlof om samen met het leger naar Bali te gaan. Daardoor was hij getuige van de verovering van Zuid-Bali. Hij bleef er tot het voorjaar, en keerde terug naar Holland met een grote hoeveelheid schetsen en tekeningen. Kisten vol met aangekochte voorwerpen zond hij apart naar Holland. Die voorwerpen vormen thans het hart van de Indische collecties van enkele grote musea voor Volkenkunde in Nederland.

Nieuwenkamp maakte veel tekeningen. Later in Holland werden ze als ets of tekening uitgewerkt. Ze zijn samengevoegd met die van 1904 en merendeels gepubliceerd in Bali en Lombok, (1910) en in Zwerftochten op Bali (Elsevier, 1910).